Kongrede sunulacak tebliğlerden seçilecek olan çalışmalar uluslararası saygın bir yayınevi tarafından editörlü bir kitap olarak yayınlanması planlanmaktadır. Bununla Birlikte şu anda tanınmış uluslararası dergilerde özel bir sayı çıkarma konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir.