​İslam Ekonomisi ve Finansının Gelişimsel Rolünü Yeniden Düşünmek: Yeni Ufuklar

 

ICISEF 2021, İslam Ekonomisi ve Finansının Kalkınmadaki Rolü: Yeni Ufuklar başlıklı kongre etrafında İslam iktisadı alanında çalışan önemli akademisyen ve araştırmacıları görüş ve tecrübelerini paylaşmak üzere bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu alanın ilgililerini kongreye çalışmalarıyla katkı sunmaya davet ediyoruz. Kongre boyunca aşağıdaki konuların tartışılması hedeflenmektedir:

  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İslami Finans

  • Ekonomik Kalkınma ve İslami Finans

  • Krizlerin İslam Ekonomisi ve Finansına Etkileri ve İslam Ekonomisi ve Finansının Tepkileri

  • İslam Ekonomisi ve Finansı Bağlamında İnsan Güvenliği

  • Yeni Ufuklar: Teknolojik İnovasyon/Fintech'ler ve Sürdürülebilir Kalkınma

  • İslam İktisadı Teorisinde Yeni Ufuklar

Yukarıdaki ana tema ve alt temalar tercih sebebi olmakla birlikte kongreye kabul edilecek tebliğler bunlarla sınırlı değildir. İslam ekonomisi ve finansı alanına ait konulara dair çalışmalar da kongreye kabul edilebilir.